Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Cennik

Regulamin Opłacania Czesnego w Niepublicznym Żłobku Tup Tup

 1. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym dziecko rozpoczyna pobyt w placówce.
 2. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko kończy pobyt w żłobku.
 3. Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do żłobka pod warunkiem, że rodzice powiadomią dyrektora żłobka w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.
 4. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem piątego każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.
 5. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
  • naliczenie odsetek w wysokości maksymalnej, o której mowa w art.359 & 2a kodeksu cywilnego proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia w płatności czesnego;
  • skreślenie z listy wychowanków żłobka za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej.
 6. W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor Żłobka Tup Tup może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
 7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą, zdarzeniem losowym.

NIE POBIERAMY WPISOWEGO

 

I. WYPRAWKA

150 zł - [płatna raz w roku, opłata bezzwrotna] 

Wyprawka to jednorazowa i bezzwrotna opłata pobierana raz w roku przeznaczona na zakup zabawek, książeczek oraz materiałów plastycznych. 

 

II. CZESNE - [płatne z góry, do 5-go każdego miesiąca] 

Czesne w opcji całodziennej: 900 zł/m-c                                               

 • codzienny pobyt dziecka w godzinach pracy placówki 7:00 – 17:00,
 • usługi pielęgnacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
 • naukę usamodzielniania

Czesne w opcji pół dnia:  720 zł/m-c                                            

 • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie,
 • usługi pielęgnacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
 • naukę usamodzielniania

 

III. WYŻYWIENIE

13,00 zł/dzień - [płatne z góry, bezpośrednio firmie cateringowej] 

Całodzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, zupę, II danie oraz podwieczorek.

 

IV.  ZNIŻKI

zniżka dla rodzeństwa 

Czesne 20% tańsze dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny.

 

IV. USŁUGI DODATKOWE

Opieka poza godzinami pracy placówki 30 zł/h.

 

 

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą bankową lub pocztową na następujące konto:

 • Żłobek i Przedszkole Tup Tup
 • Jacek Pobłocki
 • 80-209 Dobrzewino, ul. Bednarska 7

Numer konta placówki:mbank:  56 1140 2004 0000 3102 7725 9741

Data dodania: 2017-10-08 18:03:35
Data edycji: 2020-08-24 16:11:59
Ilość wyświetleń: 5333
Godło
Kontakt

81-577 Gdynia-Wiczlino

ul. Wiczlińska 91

Bądź z nami
Aktualności i informacje