Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Cennik

Regulamin Opłacania Czesnego w Niepublicznym Przedszkolu Tup Tup

 1. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym przedszkolak rozpoczyna pobyt w placówce.
 2. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko kończy pobyt w przedszkolu.
 3. Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola pod warunkiem, że rodzice powiadomią dyrektora przedszkola w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.
 4. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem piątego każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.
 5. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
  • naliczenie odsetek w wysokości maksymalnej, o której mowa w art.359 & 2a kodeksu cywilnego proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia w płatności czesnego;
  • skreślenie z listy wychowanków przedszkola za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej.
 6. W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor Przedszkola Tup Tup może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
 7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą, zdarzeniem losowym.

NIE POBIERAMY WPISOWEGO

 

WYPRAWKA

350 zł - [płatna raz w roku, opłata bezzwrotna]

Wyprawka to jednorazowa i bezzwrotna opłata pobierana raz w roku na zakup książek do nauki oraz materiałów plastycznych na cały rok.

 

OPŁATY MIESIĘCZNE

Czesne - [płatne z góry, do 5-go każdego miesiąca]

850 zł/m-c

Wyżywienie - [płatne z góry, bezpośrednio firmie cateringowej- Akademia Smaku]

16,60 zł/dzień

Całodzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, zupę, II danie oraz podwieczorek.

 
ZNIŻKI

zniżka dla rodzeństwa

Czesne 20% tańsze dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny.

 
USŁUGI DODATKOWE

Opieka poza godzinami pracy placówki 50 zł/h

 

 

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą bankową lub pocztową na następujące konto:

 • Żłobek i Przedszkole Tup Tup
 • Jacek Pobłocki
 • 80-209 Dobrzewino, ul. Bednarska 7

Numer konta placówki: mbank:  56  1140 2004 0000 3102 7725 9741

Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2014 r.

Data dodania: 2017-10-08 18:03:30
Data edycji: 2023-05-16 08:57:02
Ilość wyświetleń: 6251
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-577 Gdynia-Wiczlino

ul. Wiczlińska 91

Bądź z nami
Aktualności i informacje