Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Cennik

Regulamin Opłacania Czesnego w Żłobku Tup Tup

 1. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym dziecko rozpoczyna pobyt w placówce.
 2. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko kończy pobyt w żłobku.
 3. Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do żłobka pod warunkiem, że rodzice powiadomią dyrektora żłobka w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.
 4. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem piątego każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.
 5. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
  • naliczenie odsetek w wysokości maksymalnej, o której mowa w art.359 & 2a kodeksu cywilnego proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia w płatności czesnego;
  • skreślenie z listy wychowanków żłobka za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej.
 6. W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor Żłobka Tup Tup może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
 7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą, zdarzeniem losowym.

NIE POBIERAMY WPISOWEGO

 

I. WYPRAWKA

200 zł - [płatna raz w roku, opłata bezzwrotna] 

Wyprawka to jednorazowa i bezzwrotna opłata pobierana raz w roku przeznaczona na zakup zabawek, książeczek oraz materiałów plastycznych. 

 

II. CZESNE - [płatne z góry, do 15-go każdego miesiąca] 

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/994/21 z dnia 26 maja 2022 r. oraz Uchwałą nr XLIII/1319/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2022 r. ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.


I. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:

 • 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie - 635zł 
 • 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca - 539zł

W przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust.1 wymiar opieki w żłobku, może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

                                 

III. WYŻYWIENIE

10 zł/dzień - [płatne z góry, bezpośrednio firmie cateringowej-AKADEMIA SMAKU] 

Całodzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, zupę, II danie oraz podwieczorek.

 

 

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą bankową lub pocztową na następujące konto:

 • Żłobek i Przedszkole Tup Tup
 • Jacek Pobłocki
 • 80-209 Dobrzewino, ul. Bednarska 7

Numer konta placówki: mbank  63 1140 2004 0000 3302 8171 0168

Data dodania: 2017-10-08 18:03:35
Data edycji: 2023-05-16 08:47:32
Ilość wyświetleń: 7857
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-577 Gdynia-Wiczlino

ul. Wiczlińska 91

Bądź z nami
Aktualności i informacje